Svájc és az Északolasz tóvidék - a hófödte csúcsoktól a pálmafákig


Luzern
Utazás áttekintő:

Ország:   Ausztria, Olaszország, Svájc
Város:   Como, Innsbruck, Luzern, Melide, Milánó, Padova, Schaffhausen, Sirmione, St. Gallen, Zürich

Ellátás:   reggeli
Szálláshely:   3*
Utazás:   autóbusszal
Típus:   körutazás
Indulás helye:   Budapest


Kapcsolódó anyagok:

Időpontok és árak

Indulás
Időtartam
Ár  
Teljes ár  

Ft / főFt / fő


Ha tetszik az utazás telefonáljon most!

Központi ügyfélszolgálati telefonjaink az utazási irodákhoz: 06 40 180 270, 06 1 881 7400
- vagy hívhatja az irodáinkat közvetlenül az
ITT található számokon!

Ha további információra van szüksége
- írja meg kérdését vagy
- küldjön on-line foglalást érdeklődése nyomatékosítására!

Részletes programleírásA 2017. évi meghirdetett programokra előfoglalási kedvezmény adható. Előleg fizetése esetén 5%, teljes összeg - egyösszegű – befizetése esetén 6%, melyek a részvételi díjból, félpanziós felárból és az egyágyas felárból adhatóak.

 

1. nap: Innsbruck

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 5.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Bécs – Salzburg – Innsbruck út­vo­na­lon. Séta Innsbruckban, Tirol főváro­sában, majd to­vább­uta­zás az Inn alpesi völgyében a tiroli szállodához (1 éj).

2. nap: St. Gallen, Schaffhausen, Zürich, Axenstrasse, Altdorf

Utazás az Arlberg-hágó – Feldkirch – Boden-tó út­vo­na­lon St. Gallenbe. A barokk ka­ted­rá­lis és a vi­lág­örök­séghez tartozó kolos­tor­könyvtár meg­te­kin­té­se, majd rövid szabad program. To­vább­uta­zás a schaff­hau­seni Rajna-vízeséshez (Európa leg­bő­vizűbb víze­sése). Délután is­mer­ke­dés Zürich-hel. Séta az óvá­rosban és a Bahnhofstrassén, a világ egyik leg­elő­ke­lőbb üzlet­ut­cáján. Késő délután to­vább­uta­zás egy vad­re­gé­nyes autó­úton, az Axen­strassén ke­resz­tül Uri őskantonba, a szállo­dához (2 éj). Út­köz­ben az altdorfi Tell Vilmos emlékmű meg­te­kin­té­se.

3. nap: Jungfrau, Trümmelbach-gleccser­vízesések, Luzern

Utazás Interlaken érintésével a Berni-Alpok (a Jung­frau-csoport) 4000 m magas hegyei között fekvő Lauterbrunneni-völgybe, Európa talán leg­szebb gleccser­völ­gyébe. Lehe­tőség könnyű túrá­zásra, vagy pedig a híres Jungfrau fogas­ke­rekű vasúttal egy kilá­tó­pont eléré­sére. A pano­ráma egy életre szóló élmény. Délután a Trümmelbach-gleccser­víz­esések meg­te­kin­té­se (10 vízesés egy hegy belse­jében), majd utazás az egyik leghan­gu­la­tosabb svájci városba, a gyönyörű fekvésű Luzernbe. Séta az óvárosban, a város jelké­pe­inek, a Kapellbrückének (kö­zép­ko­ri fedett fahíd) és az Orosz­lános emlék­műnek a meg­te­kin­té­se.

4. nap: Szent Gotthárd-hágó útja, Lugano, Swissminiatur, Comói-tó, Como

Elutazás a szállodából a Szent-Gotthárd hágó útján, vad­re­gé­nyes alpesi tájakon keresztül Ticino kan­ton­ba, az olasz Svájcba (több fotó­szünet útközben). Ticino jellem­zői az alpesi tavak, part­jaikon medi­terrán növény­zettel, és a han­gu­la­tos, olaszos jellegű üdü­lő­vá­rosok. Séta Luganóban, a Luganói-tó partján fekvő medi­terrán hangu­latú városban. A közös séta után sza­bad­idő, illetve az érdek­lő­dőknek lehe­tő­ség a szom­szé­dos Melidében a „Swiss­miniatur” meg­te­kin­té­sé­re. Ez egy park, ahol a híres svájci turista­helyek 1:25 arányú makett­jei vannak kiál­lítva. (Figyelem: A Fe­hér­vár Travel autó­busza vissza­megy Luganóba azokért az utasokért, akik a Swiss­miniatur meglá­to­ga­tása helyett az időt inkább a városban szeretnék eltölteni.) 

Átkelés Olasz­or­szágba. Is­mer­ke­dés a Comói-tóval és magával Como váro­sával (nagyszerű ka­ted­rá­lis). Szállás a Maggiore-tónál (2 éj).

5. nap: Maggiore-tó, Borromeo-szigetek (Isola Bella, Isola dei Pescatori), Stresa

Pihenés a gyönyörű Maggiore-tónál, illetve lehe­tő­ség közös hajó­ki­rán­du­lásra a Borromeo-szigetekre (Isola Bella – Borro­meo kastély kü­lön­le­gesen szép tera­szos parkkal, Isola dei Pescatori – ősi halász­falu) és Stresába (híres üdülő­hely ódon hangu­latú óvá­rossal, szép palo­tákkal és gyönyörű parkokkal).

6. nap: Milánó, Garda-tó, Sirmione

Utazás Milánóba, Olasz­or­szág második leg­na­gyobb váro­sába. Séta a belvá­rosban, a dóm meg­te­kin­té­se, majd szabad program. Lehe­tőség lifttel felmenni a dóm tetej­ére, ahol kivá­lóan tanul­má­nyoz­ható a kö­zép­ko­ri építé­szek és kőfa­ragók zseni­ális munkája. A délu­táni órákban to­vább­uta­zás a Garda-tóhoz. Egy különös fekvésű, ősi kisvá­rosba, Sirmionéba láto­gatunk. A városka egy keskeny, a tóba messze benyúló félszi­get csücs­kében talál­ható. Az egykori halász­falu ma a Garda-tó kör­nyé­kének talán legnép­sze­rűbb üdülő­helye (medi­terrán hangulat, Scaligeri vár, római kori villa marad­ványai). Fakultatív lehe­tő­ség a félsziget körbe­ha­józására motor­csó­nakokkal. Szállás Verona kör­nyé­kén (1 éj).

7. nap: Padova

Délelőtt is­mer­ke­dés Padovával, Szent Antal váro­sával, a híres bazi­lika meg­te­kin­té­se (gyönyörű freskók, szobrok, dombor­művek stb.). Haza­utazás az Udine – Wörthi-tó – Graz – Bucsu – Szombathely – Sárvár – Veszprém út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra, majd Buda­pest­re az esti órákban.


További információk:


Egyéb hasznos szolgáltatások:


Szállodáknak: