Nagy svájci körutazás


Bern
Utazás áttekintő:

Ország:   Ausztria, Lichtenstein, Svájc
Város:   Bern, Genf, Innsbruck, Lausanne, Luzern, Rattenberg, Schaffhausen, St. Gallen, Zermatt, Zürich

Ellátás:   reggeli
Szálláshely:   3*
Utazás:   autóbusszal
Típus:   körutazás
Indulás helye:   Budapest


Kapcsolódó anyagok:

Időpontok és árak

Indulás
Időtartam
Ár  
Teljes ár  

Ft / főFt / fő


Ha tetszik az utazás telefonáljon most!

Központi ügyfélszolgálati telefonjaink az utazási irodákhoz: 06 40 180 270, 06 1 881 7400
- vagy hívhatja az irodáinkat közvetlenül az
ITT található számokon!

Ha további információra van szüksége
- írja meg kérdését vagy
- küldjön on-line foglalást érdeklődése nyomatékosítására!

Részletes programleírásA 2017. évi meghirdetett programokra előfoglalási kedvezmény adható. Előleg fizetése esetén 5%, teljes összeg - egyösszegű – befizetése esetén 6%, melyek a részvételi díjból, félpanziós felárból és az egyágyas felárból adhatóak.

Svájc Európa egyik leg­szebb országa. Szinte min­den megtalál­ható itt, ami a turisták számára vonz­erővel bír: varázs­latos alpesi tájak; kris­tály­tisz­ta vizű tavak; han­gu­la­tos, kö­zép­ko­ri kisvá­rosok; régi várak, ka­ted­rá­lisok; modern nagy­vá­rosok stb. Sajnos a magyar utazók még nem igazán fedezték fel ezt a csodá­latos orszá­got, aminek legfőbb oka abban a tényben rejlik, hogy Svájc nagyon drága ország. A köru­tazás során utasaink Svájcnak mind a német, mind a francia, mind az olasz részéből kapnak ízelítőt, de az út leg­na­gyobb élménye az Alpok fenséges hegy­világa lesz.

1. nap: Innsbruck

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 5.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tata­bánya – Győr – Hegyes­halom – Bécs – Salzburg – Innsbruck út­vo­na­lon. Séta Innsbruckban, Tirol fővá­ro­sában, majd to­vább­uta­zás az Inn alpesi völgyében a tiroli szállodához (1 éj).

2. nap: St. Gallen, Schaffhausen, Zürich, Axenstrasse, Altdorf

Utazás az Arlberg-hágó – Feldkirch – Boden-tó út­vo­na­lon St. Gallenbe. A barokk ka­ted­rá­lis és a vi­lág­örök­séghez tartozó kolos­tor­könyvtár meg­te­kin­té­se, majd rövid szabad program. To­vább­uta­zás a schaffhauseni Rajna-vízeséshez (Európa leg­bő­vizűbb vízesése). Délután is­mer­ke­dés Zürich-hel. Séta az óvárosban és a Bahnhof­strassén, a világ egyik lege­lő­ke­lőbb üzlet­ut­cáján. Késő délután to­vább­uta­zás egy gyönyörű autóúton, az Axenstrassén, majd Altdorfban a Tell Vilmos emlékmű meg­te­kin­té­se. Szállás egy közép-svájci alpesi szál­lo­dá­ban, egy tipikus svájci faluban, 3000 méter magas hegy­óri­ások között (2 éj).

3. nap: Szent Gotthárd-hágó útja, Lugano, hajózás a Luganói-tavon, Locarno

Kirándulás az olasz Svájcba. Utazás a Szent Gotthárd-hágó útján, vad­re­gé­nyes alpesi tájakon keresztül Ticino kantonba (több fotó­szünet útközben). Ticino jellemzői a kris­tály­tisz­ta vizű alpesi tavak, part­ja­ikon medi­terrán növény­zettel, és a han­gu­la­tos, olaszos jellegű üdü­lő­vá­rosok. Délelőtt séta Luganóban, a Luganói-tó partján fekvő medi­terrán hangu­latú városban. A közös program után sza­bad­idő, illetve az érdek­lő­dőknek lehe­tő­ség részt venni egy séta­ha­jó­záson az elbűvölő Luganói-tavon. A hajóról – mind svájci, mind olasz felség­te­rü­letről – meg­cso­dál­hat­juk a part mentén hirtelen kiemel­kedő hegy­vo­nu­la­to­kat, a tóparti ódon hangu­latú tele­pü­lé­seket és a dús, szín­pompás vege­tációt.
Délután is­mer­ke­dés az olasz Svájc másik híres városával, a Maggiore-tó partján fekvő Locarnóval. A város­köz­pont felett emel­kedik a Madonna del Sasso kolostor, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a városra, a tóra és a környező hegyekre (sikló vezet fel a kolostorhoz).

4. nap: Luzern, Jungfrau, Trümmelbach-gleccser­víz­esések

Kora délelőtt séta az egyik leghan­gu­la­tosabb svájci városban, Luzernben. A város jelké­pe­inek, a Kapellbrückének (kö­zép­ko­ri fedett fahíd) és az Orosz­lános emlék­műnek a meg­te­kin­té­se. To­vább­uta­zás Interlaken érin­té­sével a Berni-Alpok (a Jungfrau-csoport) 4000 m magas hegyei között fekvő Lauterbrunneni-völgybe, Európa talán leg­szebb gleccser­völ­gyébe. Lehe­tőség könnyű túrá­zásra, vagy pedig a híres Jungfrau fogas­kerekű vasúttal egy kilá­tó­pont eléré­sére. A pano­ráma egy életre szóló élmény. Délután a Trümmelbach-gleccser­víz­esések meg­te­kin­té­se (10 vízesés egy hegy belse­jében), majd utazás tipikus alpesi tájakon keresztül Svájc nyugati ré­szé­be, a francia Svájcba. Szállás Aigle kör­nyé­kén, egy gyönyörű fekvésű alpesi szál­lo­dá­ban (3 éj).

5. nap: Lausanne, Genf

Is­mer­ke­dés a francia Svájc 2 nagyvárosával, Lausanne-nal és Genffel. Mindkét város Nyugat-Európa leg­na­gyobb tava, a csodá­latos fekvésű Genfi-tó partján talál­ható. Elő­ször Lausanne-ba utazunk. Ebben a városban van a Nemzet­közi Olim­piai Bizottság központja. Séta az óvárosban, Svájc talán legran­gosabb műem­lé­kének, a Notre Dame ka­ted­rá­lisnak a meg­te­kin­té­se. Lehe­tőség az Olim­piai Múzeum meglá­to­ga­tására, mely néhány évvel ezelőtt megkapta „Az év európai múzeuma” kitüntetést.

To­vább­uta­zás Genfbe. Több világ­szer­vezet szék­helye van ebben a patinás han­gu­latú városban (ENSZ, Nemzet­közi Vörös­kereszt stb.). Vá­ros­né­zés (Diplo­ma­ta­ne­gyed, Nemzetek Palo­tája, St. Pierre Kated­rális, Refor­máció Emlék­műve stb.), majd a Genfi-tó északi partja mentén vissza­uta­zás a szállo­dába. Pára­mentes időben az autó­pá­lyáról nagy­szerű pano­ráma nyílik a Mont Blanc-ra.

6. nap: Zermatt, Matterhorn

Pihenés az Alpokban.
Fakultatív program: kirán­dulás Wallis kantonba. Utazás a Rhone folyó közel 4000 méteres hegy­lán­cokkal hatá­rolt völgyében, Martigny és Sion városok érin­té­sével a Matter-völgybe. Csodá­latos tájakon keresztül érke­zünk Täsch-be. Innen lehe­tő­ség fogas­ke­rekű vasúttal tovább­utazni Zermattba. Ez a kisváros, mely a Matterhorn lábainál fekszik 1600 méteres magas­ságban, az Alpok egyik legele­gán­sabb üdü­lő­helye. Is­mer­ke­dés a várossal, lehe­tő­ség könnyű túrá­zásra, vagy pedig fogas­ke­rekű vasúttal a Gornergrat szik­la­ge­rin­cének eléré­sére (3100 méter). Léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma nyílik innen a "havasok aréná­jára", a gleccserek soka­sá­gára. Tucatnyi 4000 méter feletti csúcs vesz körül minket, köztük az Alpok második leg­ma­ga­sabb csúcsa, a Dufourspitze a Monte Rosa-csoportban (4634 m) és a világ­hírű piramis formájú hegy­csúcs, a Matterhorn (4478 m).
A fakultatív program ára: 6.000 Ft (ga­ran­tált in­du­lás). Figyelem: A fogas­ke­rekű vasúttal utazók­nak a vonat­jegy a hely­színen fizetendő.


További információk:


Egyéb hasznos szolgáltatások:


Szállodáknak: