USA - Keleti-part II. - kirándulással a Niagarához és Torontóba


New York
Utazás áttekintő:

Ország:   Amerikai Egyesült Államok, Kanada
Város:   Baltimore, Boston, Corning, New York, Niagara, Philadelphia, Toronto, Washington

Ellátás:   reggeli
Szálláshely:   3*
Utazás:   repülővel
Típus:   körutazás
Indulás helye:   Budapest


Kapcsolódó anyagok:

Időpontok és árak

Indulás
Időtartam
Ár  
Teljes ár  

Ft / fő


12 nap/ 10 éj
752 100
Ft / fő


Ha tetszik az utazás telefonáljon most!

Központi ügyfélszolgálati telefonjaink az utazási irodákhoz: 06 40 180 270, 06 1 881 7400
- vagy hívhatja az irodáinkat közvetlenül az
ITT található számokon!

Ha további információra van szüksége
- írja meg kérdését vagy
- küldjön on-line foglalást érdeklődése nyomatékosítására!

Részletes programleírás
ELŐFOGLALÁSI IDŐSZAK: 2017. február 13 - 2017. március 14.

A 2017. évi meghirdetett programokra előfoglalási kedvezmény adható. Előleg fizetése esetén 5%, teljes összeg - egyösszegű - befizetése esetén 6%, melyek a részvételi díjból, félpanziós felárból és az egyágyas felárból adhatóak.

Az oldalunkon feltűntetett árak 5% kedvezményt tartalmaznak.

 

1. nap: Boston

Elutazás Bu­da­pest­ről egy európai át­szál­lás­sal Bos­tonba. Szállás Boston kör­nyé­kén (2 éj).

2. nap: Boston, Plymouth

Vá­ros­né­zés Bostonban, az Egyesült Államok egyik leg­szebb váro­sában. Az amerikai nagyvárosok közül talán Boston emlékeztet legjobban az angol váro­sok­ra. Joggal szokták az amerikai függetlenség böl­cső­jének is nevezni, a városközpont jó pár tör­té­nel­mi épülete emlékeztet a függetlenségi háború idő­sza­kára.
Délután szabad program Bostonban, vagy:
Fakultatív program: Félnapos kirándulás a bájos Plymouth városkába, is­mer­ke­dés Amerika törté­nel­mének kezdeteivel. Itt kötött ki 1620-ban az első angol telepeseket szállító hajó, a Mayflower. A város mellett talál­ható Plimoth Plantation skan­zen­együttes nagy­szerű képet ad a korszak viszo­nya­iról, be­mu­tat­va a korai telepesek és az indiá­nok életét is. A hatás úgy válik teljessé, hogy a rekonst­ruált falu­ban kora­beli ruhákba öltözött emberek élik (játsszák) az egy­kori lakosok minden­nap­jait.
A fakultatív program ára: 12.200 Ft (belépődíjjal) – ga­ran­tált indulás. A fakultatív programot azon uta­saink­nak ajánljuk, akik szeretik a történelmet.

3. nap: Newport, New Haven

Délelőtt utazás egy han­gu­la­tos ten­ger­par­ti üdü­lő­vá­rosba, Newportba, mely tele van szebbnél szebb XIX. század végi kastélyokkal. Közülük a leghíresebb a „The Breakers”, egy pazarul berendezett, 70 szobás, neoreneszánsz stílusú kastély, melyet a magyar kötő­désű Vanderbilt család építtetett. A kastély meg­te­kin­té­se után to­vább­uta­zás New York felé. Útközben New Havenben is­mer­ke­dés a világhírű Yale Egyetem tör­té­nel­mi épületeivel. Itt tanult többek között mindkét Bush és Clinton elnök is. Szállás New York kör­nyé­kén (2 éj).

4. nap: New York

Egész napos vá­ros­né­zés a szuperlatívuszok váro­sában (Battery Park, Ground Zero, One World Trade Center, Wall Street, Brooklyn-híd stb.). A vá­ros­né­zés fény­pont­ját jelenti majd egyrészt a pano­ráma az Empire State Building 86. emeletéről, másrészt a hajó­ki­rán­du­lás a Szabadság-szigethez, ahol a város jelképe, a mo­nu­men­tá­lis Szabadság-szobor áll.

5. nap: New York

A vá­ros­né­zés folytatása New Yorkban (Soho, China­town, Times Square, Central Park stb.), majd szabad prog­ram. Lehetőség a Central Parkban talál­ható Metro­po­litan Múzeum meg­te­kin­té­sé­re (a világ egyik leg­gaz­dagabb múzeuma), illetve to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek fel­ke­resésére.
A késő délutáni órákban to­vább­uta­zás délnyugati irányba, szállás Philadelphia kör­nyé­kén (1 éj).

6. nap: Philadelphia, Baltimore

Délelőtt vá­ros­né­zés Amerika egyik leg­fon­to­sabb tör­té­nel­mi váro­sában, Philadelphiában. Itt talál­ható az Independence Hall (Függetlenség Csarnoka), ahol 1776-ban aláírták a Függetlenségi Nyilatkozatot és megfogalmazták az Egyesült Államok alkotmányát is néhány évvel később (UNESCO vi­lág­örök­ség). Dél­után to­vább­uta­zás a Washington melletti szállo­dába (2 éj). Útközben is­mer­ke­dés Baltimore modern vá­ro­sá­val, séta a han­gu­la­tos kikötőben.

7. nap: Washington DC

Egész napos vá­ros­né­zés az Egyesült Államok gyö­nyö­rű főváro­sában: Fehér Ház, Capitolium, Lin­coln-emlékmű, Vietnámi Veteránok emlékműve, Ar­ling­ton Nemzeti Temető stb. Délután lehe­tő­ség múzeumlá­to­ga­tásra, pl. a világhírű Nemzeti Légi és Űrha­jó­zási Mú­ze­umban (Amerika egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb múze­uma).

8. nap: Washington DC, Lancaster (Amish farm)

Délelőtt szabad program, lehe­tő­ség to­váb­bi was­hing­toni mú­zeu­mok és ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re.
Délután to­vább­uta­zunk Pennsylvania állam fővárosa, Harrisburg irányába. Útközben a Lancaster külváro­sában talál­ható Amish farm meg­te­kin­té­se. A farm képet nyújt az amishok életmódjáról, arról, hogyan él a XXI. században, XVIII. századi kö­rül­mé­nyek között, a modern civilizációtól szinte teljesen elszigetelten ez a közösség.
Szállás Harrisburg mellett (1 éj).

9. nap: Harrisburg, Corning

Utazás észak felé, a kanadai határon talál­ható Nia­ga­ra-vízeséshez. Útközben rövid lá­to­ga­tást te­szünk az amerikai csokoládégyártás központjában, a Harris­burg mellett felépített Hershey Csoko­lá­dé­múzeumban, majd egy szép kis­vá­rosban, Corning­ban a látvá­nyos üvegmúzeumot tekintjük meg.
Szállás Niagara Falls városban, a kanadai oldalon (2 éj).

10. nap: Niagara (amerikai és kanadai oldal)

Az egész napot a Niagaránál töltjük. Kilátópontok fel­keresése az amerikai és a kanadai oldalon, majd lehe­tő­ség részt venni a klasszikus hajó­ki­rán­du­láson, melynek végcélja a Kanadához tartozó, félelmetes robajjal lezúduló Patkó-vízesés.11. nap: Toronto

Utazás az Ontario-tó partja mentén Torontóba. Autó­buszos vá­ros­né­zés (fotószünetekkel) Kanada leg­na­gyobb, s talán legmodernebb váro­sában (Yonge Street – a világ leghosszabb utcája, a régi és az új vá­ros­háza, Ontario tartomány par­la­mentje, a bel­vá­ros fel­hő­kar­co­lói, CN-torony, Sky Dome, kikötő stb.).
Ezután transzfer a torontói repülőtérre, elutazás egy európai át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

12. nap:

Érkezés Buda­pest­re a menetrend függ­vé­nyé­ben.
Délután transzfer a torontói repülő­térre, elutazás egy európai át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

 

 

Beutazási engedély, vízum: Magyar állampolgárok esetében az útlevélnek legalább a hazaérkezés napjáig kell érvényesnek lennie.
Az Egyesült Államokba történő belépés elektronikus beutazási engedéllyel (ESTA) vagy érvényes amerikai vízummal lehetséges (2017 januári információk alapján).
1. ESTA: 2008 óta magyar állampolgárok (*az alábbi kivételektől eltekintve) a Vízummentességi Program keretében üzleti vagy magáncélból 90 napnál nem hosszabb időtartamra vízum nélkül, ESTA engedéllyel utazhatnak az Egyesült Államokba. A beutazási engedélyt interneten keresztül (magyar nyelven) lehet igényelni, a következő linken https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
Óvakodjanak minden ettől eltérő honlaptól, amelyen ESTA-engedély intézését hirdetik, mivel azok akár a többszörösét is elkérhetik a hivatalos díjnak.
Az engedély díja (14 USD) az USA Belbiztonsági Minisztériumának fizetendő, a fizetés bankkártyával az interneten keresztül történik. Az ESTA engedély többszöri beutazásra jogosít, és 2 évig érvényes.
* Fontos, hogy aki 2011. március óta járt Irakban, Iránban, Jemenben, Líbiában, Szíriában, Szomáliában vagy Szudánban, illetve kettős állampolgár ezen országok valamelyikében, egy 2016-os törvény értelmében már nem jogosult a vízummentes belépésre az Egyesült Államok területére. Esetleges meglevő ESTA-ja érvényét veszti, és ezentúl vízumot kell igényelnie.
2. VÍZUM: A vízum újonnan történő igénylését (*a fenti esetek kivételével) nem ajánljuk, mivel annak ügyintézése jóval körülményesebb és költségesebb a fent említett ESTA beutazási engedélynél. Ha valaki már rendelkezik érvényes amerikai vízummal, nem kell ESTA engedélyt igényelnie, az amerikai vízum a lejáratának napjáig jogosít a beutazásra. Az érvényes vízumot a lejárt útlevélben is elfogadják, ez esetben persze szükség van egy új, érvényes útlevélre is.
Az elektronikus beutazási engedély (vagy a vízum) egyénileg intézendő, de természetesen irodánk szükség esetén segítséget nyújt, és bővebb tájékoztatást is küldünk utasainknak kb. 2 hónappal indulás előtt. További információk az elektronikus beutazási engedéllyel és a vízummal kapcsolatban: http://hungarian.hungary.usembassy.gov

 

 


További információk:


Egyéb hasznos szolgáltatások:


Szállodáknak: