Tirol, bajor kastélyok, Dolomitok I.


München
Utazás áttekintő:

Ország:   Ausztria, Németország, Olaszország
Város:   Berchtesgaden, Brixen, Innsbruck, Linderhof, München, Neuschwanstein, Oberammergau

Ellátás:   reggeli
Szálláshely:   3*
Utazás:   autóbusszal
Típus:   körutazás
Indulás helye:   Budapest


Kapcsolódó anyagok:

Időpontok és árak

Indulás
Időtartam
Ár  
Teljes ár  

Ft / főFt / fő


Ha tetszik az utazás telefonáljon most!

Központi ügyfélszolgálati telefonjaink az utazási irodákhoz: 06 40 180 270, 06 1 881 7400
- vagy hívhatja az irodáinkat közvetlenül az
ITT található számokon!

Ha további információra van szüksége
- írja meg kérdését vagy
- küldjön on-line foglalást érdeklődése nyomatékosítására!

Részletes programleírásElőfoglalási akció!

ELŐFOGLALÁSI IDŐSZAK: 2017. február 13 - 2017. március 14.

A 2017. évi meghirdetett programokra a következő előfoglalási kedvezmény érvényes: előleg fizetése esetén 5%, teljes összeg - egyösszegű - befizetése esetén 6%, melyek a részvételi díjból, félpanziós felárból és az egyágyas felárból adhatóak.

Az oldalunkon feltűntetett árak már tartalmazzák az 5% előfoglalási kedvezményt.

1. nap: Berchtesgaden – Sasfészek

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parko­lóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Bécs – Salzburg – Berch­tes­gaden út­vo­na­lon. Láto­gatás a Sasfé­szekben, Hitler egykori vendég­há­zában. Az épület egy olyan hegy­csú­cson talál­ható, melyet csak a hegy belse­jében közle­kedő liften lehet meg­kö­ze­lí­te­ni. Csodá­latos a körpa­no­ráma a környező alpesi hegyvi­lágra. (Ha esetleg az időjá­rási viszo­nyok miatt a vendégház nem láto­gat­ható, akkor a Berchtesgaden melletti Königssee-n (Király-tó) lesz lehe­tő­ség séta­ha­jó­zásra.) Délután to­vább­uta­zás az Innsbruck környéki szállo­dába (5 éj).

2. nap: Innsbruck, Farkas-szurdok, Alpbach

Délelőtt vá­ros­né­zés a hatalmas hegyek között fekvő tiroli fő­vá­ros­ban, Innsbruckban (Mária Terézia utca, diadalív, Arany­tető, város­torony, Hofkirche, Hofburg). A vá­ros­né­zés után szabad program, majd lehe­tő­ség egy-két órás túrá­zásra a vad­re­gé­nyes Farkas-szurdokban. A késő délutáni órákban séta Alpbach-ban. Ezt a tiroli tele­pülést Ausztria leg­szebb falu­jának választották.

3. nap: Bajor kastélyok (Neuschwanstein, Linderhof), Oberammergau

Egész napos kirándulás a Bajor-Alpokba, a II. Lajos bajor király által épít­tetett alpesi álom­kas­télyok meg­te­kin­té­se. 
Első megállónk Neuschwanstein kastélya. A kasté­lyok kasté­lyának (vagy az építé­szet és álom keve­ré­kének) neve­zett csupa torony és bástya épü­let­együt­tes egy magá­nyos szirt­fokon áll, egy alpesi tó köze­lében. A pompásan beren­dezett belső termek meglá­to­ga­tása, majd to­vább­uta­zás II. Lajos egyetlen befe­jezett kasté­lyához, a versailles-i Kis-Trianon palota mintá­jára épített neoro­kokó Linderhofi kastélyhoz. A kastély meg­te­kin­té­se után utazás Oberammergauba, mely kisváros a passió­já­té­kokról, a gyönyörű festett háza­iról és népmű­vé­sze­téről ismert (bájos rokokó temp­lom). Késő délután vissza­uta­zás Garmisch-Partenkirchenen keresztül a tiroli szállodába.

4. nap: Dél-Tirol, Brixen, Dolomitok

Utazás az Európa hídon és a Brenner-hágón keresztül az Olasz­or­szághoz tartozó Dél-Tirolba. Is­mer­ke­dés Brixennel (olaszul Bressanone), a tarto­mány ősi püspöki székvá­ro­sával, majd köru­tazás fotó­szü­ne­tekkel a Dolo­mitokban a Karer-tó – Karer-hágó – Pordoi-hágó – Grödner-völgy út­vo­na­lon. Az útvonal magában foglalja a Nagy Dolomitok Országút jó részét, mely a világ egyik leg­szebb hegyi útja.

5. nap: München, Kufstein

Pihenés az Alpokban.
Fakultatív program: Kirándulás Münchenbe, a bajor fő­vá­ros­ba. Vá­ros­né­zés (Isar-kapu, Vá­ros­háza, Szt. Mihály-temp­lom, Dóm, Residenz, Udvari serfőzde stb.). Kora délután szabad program, majd vissza­útban a szállo­dához lehe­tő­ség Kufstein várának meg­te­kin­té­sé­re, mely vár komor falai között valaha sok magyar szabad­sághős is rabos­kodott. Az egy­kori börtön celláin kívül a vár látvá­nyos­sága egy érdekes néprajzi múzeum is.
A fakultatív program ára: 5.800 Ft (ga­ran­tált indulás).

6. nap: Krimmli-vízesés

Búcsú Tiroltól. Elutazás a szállodából a Gerlos-hágón keresztül Salzburg tarto­mányba. Európa egyik leg­ma­ga­sabb vízesé­sének, a Krimmli-vízesésnek a meg­te­kin­té­se. A víz 3 lépcsőben, 380 méter ma­gas­ból zúdul le hatalmas robajjal. Külön­leges élményt jelent, hogy a vízesés mentén kiala­kított turista­út­vo­na­lon fel lehet menni a vízesés felsőbb szint­jeihez. 
To­vább­uta­zás a Salzach folyó gyönyörű völgyében, majd haza­uta­zás a Keleti-Alpokon keresztül a Schladming – Liezen – Semmering – Wiener Neustadt – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya – Budapest – Székesfe­hér­vár út­vo­na­lon. Hazaérkezés a késő esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje az időjárás függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.


További információk:


Egyéb hasznos szolgáltatások:


Szállodáknak: