Mini körút Csehországban


Karlovy Vary
Utazás áttekintő:

Ország:   Csehország
Város:   Brno, Karlovy Vary, Prága, Telc

Ellátás:   reggeli
Szálláshely:   4*
Utazás:   autóbusszal
Típus:   körutazás
Indulás helye:   Budapest


Kapcsolódó anyagok:

Időpontok és árak

Indulás
Időtartam
Ár  
Teljes ár  

Ft / főFt / fő


Ha tetszik az utazás telefonáljon most!

Központi ügyfélszolgálati telefonjaink az utazási irodákhoz: 06 40 180 270, 06 1 881 7400
- vagy hívhatja az irodáinkat közvetlenül az
ITT található számokon!

Ha további információra van szüksége
- írja meg kérdését vagy
- küldjön on-line foglalást érdeklődése nyomatékosítására!

Részletes programleírásELŐFOGLALÁSI IDŐSZAK: 2017. február 13 - 2017. március 14.

A 2017. évi meghirdetett programokra előfoglalási kedvezmény adható. Előleg fizetése esetén 5%, teljes összeg - egyösszegű - befizetése esetén 6%, melyek a részvételi díjból, félpanziós felárból és az egyágyas felárból adhatóak.

Az oldalunkon feltűntetett árak 5% kedvezményt tartalmaznak. 

1. nap: Brno (Brünn), Telč
Elutazás Szé­kes­fe­hér­vár­ról a Piac téri parkolóból 4.45-kor, Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Budapest – Tatabánya – Győr – Rajka út­vo­na­lon Brnóba, Csehország má­so­dik leg­na­gyobb váro­sába. Is­mer­ke­dés a szép belvá­rossal (Dóm, Piac tér, Régi vá­ros­háza – pano­ráma a toronyból stb.). Követ­kező úti célunk a dél-morva­országi Telč, ahol a főtér töké­le­tessége szinte minden képze­letet felülmúl (UNESCO vi­lág­örök­ség). Rövid séta a városban, majd to­vább­uta­zás a prágai vagy a Prága kör­nyé­ki szál­lodába (3 éj).

2. nap: Prága
Prága az elmúlt években a világ egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb váro­sává vált, köszön­heti ezt az európai fővá­rosok sorában egye­dül­állóan érin­tetlen vá­ros­ké­pé­nek, a közép­kortól a szecesszióig szinte minden időszakot felö­lelő építé­szeti öröksé­gének. Vá­ros­né­zés a cseh fővá­rosban: Hradzsin, Szent Vitus-ka­ted­rá­lis, Arany­művesek utcája, Károly híd, Óváros tér a város­házával, Vencel tér stb.
A vá­ros­né­zés után marad sza­bad­idő arra, hogy sétál­has­sanak az ősi utcákon vagy beüljenek valamelyik híres sörözőbe.

3. nap: Karlovy Vary (Karlsbad), Prága
Kirándulás a nyugat-csehországi Karlovy Varyba, Európa egyik híres fürdő­váro­sába. A szép fekvésű városban ma is sok pompás épület emlé­keztet az Osztrák-Magyar Monar­chia idősza­kára, amikor Karls­bad a nemzet­közi arisz­tok­rácia egyik fő ta­lál­ko­zó­he­lye volt.
Karlovy Vary után érkezés a prágai belvá­rosba a késő délutáni órákban. Közös séta, illetve sza­bad­idő az esti Prágában. 
Figyelem: A félpanziós felárat befizetőknek a vacsora ezen a napon Prágában, egy belvárosi étteremben lesz.

4. nap: Český Krumlov (Krumau)
Egy han­gu­la­tos kisváros, Český Krumlov meglá­to­ga­tásával veszünk búcsút Cseh­országtól. Ez a város egy a kö­zép­kor­ból ránk maradt gyöngy­szem, az UNESCO vi­lág­örök­ség része. A Vltava folyó kanya­ru­latában el­he­lyez­kedő óvárosa és meg­hök­ken­tően érdekes vára sokáig emlé­kezetes marad a turis­táknak.
Hazautazás Ausztrián keresztül a Bécs – He­gyes­halom – Győr – Tata­bánya – Budapest – Szé­kes­fe­hér­vár út­vo­na­lon. Érkezés az esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a nyitva­tartások függ­vé­nyé­ben felcserélődhet.

2017. ápr. 7-10.    A   csoport
2017. máj. 6-9.    A    csoport
2017. máj. 19-22.    A  csoport
2017. máj. 26-29.    A  csoport
2017. jún. 9-12.    A   csoport
2017. júl. 7-10.    A    csoport
2017. júl. 28-31.    B  csoport
2017. aug. 25-28.    A csoport
2017. szept. 16-19.    A csoport
2017. okt. 6-9.    A   csoport
2017. okt. 29 - nov. 1.    A  csoport


További információk:


Egyéb hasznos szolgáltatások:


Szállodáknak: